You are here

Ibens heeft het Safety My Priority Charter ondertekend.

Wij ijveren namelijk voor een gedragswijziging die voor een drastische daling van het aantal arbeidsongevallen in ons land moet zorgen. Bewust veilig werken moet een prioriteit worden, onze bouwplaatsen veilige en gezonde werkplaatsen!