U bent hier

Plan van aanpak: strakke processen voor een feilloos resultaat

Uw bouwproject begint lang voor de eerste steen gelegd is, en eindigt lang na de eerste bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe woonst. Hieronder rafelen we alle stappen van uw project uiteen, en laten we zien hoe we op elk tijdstip voor u van nut zijn.

Ons plan van aanpak heet neoHOTPLANS, en ziet er zo uit:

 

 • noodzaak – U identificeert een nood aan extra zorg en opvang. Met onze kennis van de sector en een gericht marktonderzoek helpen wij om die noodzaak scherper te stellen. Zo definiëren we samen precies wat u wilt bouwen.
 • eisen – Uw eisenpakket en onze kennisinbreng leiden tot een duidelijk en inzichtelijk programma van eisen waarin de krijtlijnen van het project duidelijk vastliggen.
 • opties – Hoe gaat u aan die noodzaak in de markt en dat eisenpakket voldoen? We vullen uw ideeën graag aan met eigen inzichten en kennis van de markt om een keuze te maken uit de varianten.
 • Haalbaarheid – Nee, we tekenen nog niet. Wij vertrekken van de cijfers. Met uw programma van eisen in de hand, berekenen we uw investeringskost en verwachte opbrengsten. We becijferen verschillende scenario’s zodat u erg nauwkeurig weet of uw project haalbaar is. Zo stort u zich nooit in een risicovol avontuur.
 • Ontwerp – Naar de tekentafel! Uw architect schetst uw project en verfijnt dat samen met ons in verschillende fases na doorgedreven feedback. Uw gebouwen krijgen stilaan vorm – ook in 3D.
 • Toetsing – We kijken nauwkeurig na of alle keuzes in het ontwerp wel stroken met de wetgeving en de regels voor het verkrijgen van de juiste vergunningen.
 • Planuitwerking – Hoog tijd om uw ontwerpschetsen in een 3D-model te gieten. Dat dient meteen ook als basis voor het technische model waar alle essentiële onderdelen van uw nieuwe gebouw in opgenomen worden, van draagstructuur tot technische installaties.
 • Logistiek – We prefabriceren de meeste onderdelen, en zorgen voor veilig en perfect getimed transport naar de werf. Zodat alle ploegen op elk moment over de juiste onderdelen en materialen beschikken.
 • Assemblage – Nu vallen de puzzelstukjes écht in elkaar. Aan de hand van het 3D-model assembleren onze bouwteams uw constructie. Dankzij de grondige voorbereiding gebeurt dat in een hoog tempo.
 • Normaal gebruik – Uw project eindigt niet met de laatste sluitsteen. Integendeel: pas dan trekken uw bewoners in hun nieuwe woonst. Onze modulaire aanpak garandeert dat uw nieuw gebouw gedurende vele jaren zijn functie zal vervullen.
 • Sloop – Ons modulair gebouw biedt veel flexibiliteit inzake verder invulling of herbestemming van het gebouw, maar dringt sloop zich op, dan staat Ibens opnieuw klaar om u te ontzorgen.